פטור ממס על פיקדונות בקופות גמל

תיאור הזכות

בעלי קרנות המעוניינים למשוך כספים לפני מועד הפירעון זכאים לפטור ממס ובתנאי שהמוגבלות התגלתה אחרי פתיחת הקופה.

מי זכאי:

 • הורים לילדים עד גיל 18 אשר להם מוכרת נכות בשיעור גבוה מ 75%
 • אדם המוכרת לו נכות בשיעור גבוה מ 75%
 1. הורים לילד המוכרת לו נכות, אם הכנסתם אינה עולה על שכר המינימום לחודש
 2. הורים לילד המוכרת לו נכות אשר ההוצאות הרפואיות עבורו מגיעות למחצית מן ההכנסה השנתית

נוהל הגשת הבקשה

איך ולמי פונים؟
 • יש לפנות לפקיד השומה במשרדי מס הכנסה הקרובים למקום המגורים
 • יש לפנות למנהל / סגן מנהל סניף הבנק שבו נפתחה קופת הגמל / הקרן, ולהגיש בקשה בכתב
 • יש להדגיש בהבלטה את רמת ההכנסה של ההורים והוצאות אחרות וייחודיות בגין נכות הילד
מסמכים נדרשים:
 1.  אישורים המעידים על רמת ההכנסה של ההורים
 2. אישורים המעידים על הוצאות אחרות וייחודיות בגין נכות הילד
 3. אישור המעיד על אחוזי הנכות
 4. טופס בקשת עמית מפקיד השומה למשיכת כסיפי תגמולים ללא ניכוי ממס

שלבי הטיפול בבקשה:

אחרי קבלת האישור מפקיד השומה ניתן לגשת לקופת הגמל ובקש משיכת כספים ללא תשלום מס.

 

 

 

לכל שאלה וייעוץ, אתם מוזמנים לפנות אלינו למרכז המידע: בטלפון 1-700-501-601 או במייל contact@kesher.org.il.
للاستفسار والاستشارة، أنتم مدعوون في كل حين للتوجه إلى مركز المعلومات الخاص بنا عبر هاتف رقم: 601-501-700-1، أو عبر البريد الإلكتروني: contact@kesher.org.il.