Kesher Organization

ארגון קשר קם כדי לפעול למען חברה המבטיחה כי למשפחות להן ילדים עם צרכים מיוחדים יינתנו התנאים הדרושים בכדי לגדל את ילדם בכבוד ובזכות, מתוך מקום של עוצמה ומעורבות, שתספק לילדים ולמשפחות את ההזדמנות לחיים מלאים בכל תחומי החיים

העשייה שלנו
קורסים והכשרה

פעילות קבוצתית לתמיכה והעצמה קבוצות שיתוף וצמיחה, סבים וסבתות, אחים ואחיות ובני משפחה נוספים

מרכז מידע ומיצוי זכויות ארצי

מרכז מידע ומיצוי זכויות ארצי, המעניק מידע, הכוונה ויעוץ למשפחות מיוחדות בדרך למיצוי זכויות

הורים בונים קהילה

הקמת קבוצות מנהיגות הורים וקהילות של משפחות מיוחדות ביישובים שונים, וחיבורם לרשת ארצית של קהילות

הסיפור שלי

כל אחד מאתנו מתמודד מדי יום עם אתגרי ההורות המיוחדת. מדי פעם הורים ובני המשפחה כותבים לנו ואנו נהנים לשתף

התנדבות בקשר

תל אביב והמרכז

מרכז בעלי מלאכה 40, תל אביב יפו, ישראל

Contact Us