סל השירותים בהתפתחות הילד לילדים ברצף האוטיסטי

סל השירותים בהתפתחות הילד לילדים ברצף האוטיסטי

תיאור הזכות:

חוק ביטוח בריאות ממלכתי קובע כי על המדינה לספק שירותי התפתחות הילד לילדים מגיל לידה עד גיל 18 הזקוקים לטיפול בשל בעיות התפתחותיות ורפואיות, ילדים על הרצף האוטסטי זכאים לקבל את הטיפולים מקופת החולים בה הם מבוטחים, על פי אבחון הצוות המקצוע, שלושה טיפוליים שבועיים ולא פחות מ 45 דקות, הכרוך בהשתתפות עצמית .

הטיפולים הניתנים:

פרא-רפואיים: פיזיותרפיה, הידרוטרפיה ,ריפוי בעיסוק, ריפוי בדיבור, טיפול פסיכולוגי, עבודה סוציאלית.
טיפולים הניתנים ע"י צוות רב מקצועי הכולל: רופא מומחה בנוירולוגית ילדים או רופא ילדים מומחה בעל ניסיון בתחום התפתחות הילד, פסיכולוג, פיזיותרפיסט, עובד סוציאלי, קלינאי תקשורת ומרפא בעיסוק.
הזכאות היא עד לשלושה טיפולים בכל שבוע, בתלות במצבו של הילד.

מי זכאי

מצויים על הרצף האוטיסטי ואינם משתתפים בתכנית הטיפול הבריאותי המקדם מטעם משרד החינוך.

נוהל הגשת בקשה

יש לפנות למזכירות הקופה

חשוב לדעת
  • הטיפולים ניתנים במכונים או ביחדות המוכרים על ידי משרד הבריאות או על ידי גורמים מקצועיים מוסמכים ובעלי ניסיון בטיפול בילדים בספקטרום האוטיסטי.
  • התלמידים הלומדים בתכנית הטיפול הבריאותי המקדם מטעם משרד החינוך מקבלים טיפולים אלו דרך התוכנית עצמה.
  • זמן ההמתנה המקסימלי לאבחון וטיפול ראשון בהתפתחות הילד הוא 3 חודשים ממועד הפנייה .
  • במקרה בו זמן ההמתנה ארוך משהוגדר בחוק, קופת החולים ינתן החזר חלקי עבור.
  • ביצוע האבחון באופן פרטי.
  • גובה ההחזר יהיה בגובה עלות האבחון , בתעריף משרד הבריאות לאותו המקצוע, בקיזוז ההשתתפות העצמית.
  • ילדים שהוריהם מקבלים הבטחת הכנסה יהיו פטורים מהשתתפות עצמית.

 

 

 

 

 

 

מידע נוסף