סיוע במימון מכשירי ניידות

משרד הבריאות משתתף במימון רכישת מכשירי ניידות והליכה.
השירות לציבור ניתן באמצעות לשכות הבריאות, במחלקה למחלות ממושכות ושיקום.

מי זכאי

תושב עם מוגבלות קבועה השוהה בקהילה.
נכים המאושפזים במוסדות סיעודיים, בתי חולים ומוסדות
של משרד הרווחה, זכאים למכשירי הליכה ותותבות גפיים הניתנים באמצעות מכון לואיס

אינם זכאים לסיוע

נפגעי צה"ל ומשרד הביטחון, תאונות עבודה, פעולות איבה, תאונות דרכים משנת 1975 ונפגעי פעולות הנאצים. הסיבה לכך היא כי נפגעים אלה מקבלים סיוע ממקור אחר.
רשימת המכשירים נקבעה בתוספת השלישית לחוק ביטוח בריאות ממלכתי תשנ"ה (1995)

מכשירי ניידות

כיסאות גלגלים ידניים, כיסאות טיולון (BUGGY), כיסאות ממונעים, כיסאות שירותים, כריות
מיוחדות לכיסאות גלגלים, אינסרטים לכיסאות גלגלים (מערכות ישיבה), מיטות פאולר +
HI-LOW הידראוליות וחשמליות, מזרני אויר חשמליים (סטנדרטיים) להפחתת הסיכון לפצעי
לחץ, מנופים ביתיים- חשמליים, הליכונים אחוריים, רולטורים , הליכון אמות, קביים קנדיות.
זחליל – במקרים חריגים.

מכשירי הליכה ותותבות גפיים (ניתנים באמצעות מכון לואיס)

מה הן נחשב כמכשיר הליכה או תותבות גפיים

פרוטזות, אורטזות (מכשירי הליכה), תותבות לגפיים, כפפה לכיסוי תותבת יד, נעליים רפואיות מיוחדות, גרבי גדם- במקרה של החלפת בית הגדם או תותבת.

מימון

גובה הסיוע של משרד הבריאות במימון מכשירי ניידות הינו 90% מהמחיר שנקבע בהתאם לסוג המכשיר אשר מחולקות לשתי קבוצות.

  1. מכשירים שנקבע להם סכום מירבי (שאינו בהכרח  מחירו המלא של המכשיר)
  2. מכשירים שיש לבדוק לגביהם 3 הצעות מחיר. מחיר המכשיר ייקבע על פי ההצעה הזולה ביותר
השתתפות התושב

גובה השתתפות התושב במכשירי ניידות הינה 10%מעלות המכשיראו מן הסכום שקבע משרד הבריאות ( על פי תקרת השתתפות )הנמוך מבין השתיים.

פטור מההשתתפות העצמית
  1.  פטור אוטומטי בהתאם לתנאים.אוכלוסייה הפטורה מהשתתפות עצמית עד לתקרת המחיר שנקבעה או עד המחיר המלא לפי הנמוך מבניהם.אלו הם קבוצות האוכלוסייה הפטורות: מקבלי גמלת זקנה שמקבלים גם השלמת הכנסה.מקבלי גמלת שארים המקבלים גם השלמת הכנסה.מקבלי גמלת נכות מלאה ( למעט מי שאינו זכאי לתוספת בת זוג בשל הכנסות ).מקבלי גמלת הבטחת/ השלמת הכנסה.מקבלות קצבת נכות כעקרות בית.משפחות שהכנסתן נמוכה קרי שהכנסתן נטו אינה עולה על השיעור של גמלת זקנה עם תוספת השלמת הכנסה.חסידי אומות עולם, ילדים ונוער עד גיל 18
  2. הרחבת הסיוע של משרד הבריאות בהתאם לבקשה.תושב המתקשה לממן את חלקו ברכישת המכשיר יפנה לעובדת  הסוציאלית בלשכת הבריאות.

 

העובדת הסוציאלית רשאית על פי קריטריונים שנקבעו, להרחיב את השתתפות המשרד.במקרים אלו על התושב לצרף אישורי הכנסה עדכניים של 3 חודשים אחרונים משני בני הזוג

(תלוש משכורת/פנסיה/רנטה/ביטוח לאומי, אחר).

איך מבקשים את הסיוע במימון?

יכולים להגיש את הבקשה להשתתפות ברכישת המכשיר

קופת חולים , בתי ספר לחינוך מיוחד, הפונה עצמו.

יש לפנות לרופא המשפחה בקופת החולים (ילדים הלומדים במסגרות לחינוך מיוחד יכולים לפנות באמצעות המסגרת החינוכית). רופא המשפחה או רופא מומחה אחר יעביר את הפניה לפיזיותרפיסט או מרפא בעיסוק (בעל תעודת הרשאה להמלצה), באמצעות היחידה להמשך טיפול או באופן אחר, לצורך בדיקת זכאות להשתתפות במימון מכשיר ניידות.

יחד עם הבקשה יש לצרף מסמכים בהתאם לסוג המכשיר המבוקש כפי שיפורט בהמשך.

את המסמכים יש להעביר באמצעות הדואר לרכזות מכשירי שיקום וניידות של המחלקה למחלות ממושכות ושיקום בלשכת הבריאות המחוזית.

המסמכים שיש לצרף לבקשה הם:

  • דוח רפואי/סיעודי עדכני חתום ע"י רופא ואחות.
  • מפרט ו/או המלצה של פיזיותרפיסט/ית/מרפא/ה בעיסוק מקופת החולים המבטחת ( עבור פניות למכשירי ניידות )באוכלוסיית הילדים. ההמלצות יינתנו במשותף ע"י פיזיותרפיסט/ית ומרפא/ה בעיסוק.
  •  דו"ח סוציאלי חתום ע"י עובדת סוציאלית דו"ח סוציאלי חתום ע"י עובדת סוציאליתבמקרים של מכשירי ניידות ממונעים/ חשמליים /ו/או על פי הצורך ).
ההמלצות של משרד הבריאות
  1. תושבים הנמצאים או שהיו בשנה האחרונה במסגרת שיקומית יגישו דו"ח סיכום/ שחרור. על הסיכום לכלול את כלל הטפסים שהתקבלו בעת השחרור לרבות דו"ח רפואי, דו"ח סיעודי, סיכום פיזיותרפיה, סיכום ריפוי בעיסוק ודו"ח סוציאלי.
  2.  לבקשות עבור ילדים עד גיל 18 מומלץ לצרף דו"ח סוציאלי.
  3. במקרים של מחלות מורכבות כגון: מחלות ניוון שרירים, תרשת נפוצה, ALS ועוד, מומלץ לצרף הערכה של רופא מומחה.

דיון בבקשה

ועדה מקומית תדון בכל בקשה שבתחום סמכותה. החלטת הוועדה (אישור הבקשה או דחייתה) והנחיות להמשך התהליך, תדווח על-ידי רכזת המכשירים במכתב תשובה לפונה.

ערעור

מי שאינו מרוצה מהחלטת הועדה רשאי להגיש ערעור באמצעות לשכת הבריאות.
הערעור יידון בועדת הערר בלשכת הבריאות.

תשובה תמסר למערער תוך 30 יום מקבלת הערעור בלשכת הבריאות.

הערה: אישור הזכאות להשתתפות ברכישת המכשירים מותנה בהגשת בקשה וקבלת אישור לפני רכישת המכשיר ולא בדיעבד.
לא יינתן החזר כספי עבור מכשירים שנרכשו בטרם קבלת אישור משרד הבריאות.

 

 

 
לכל שאלה וייעוץ, אתם מוזמנים לפנות אלינו למרכז המידע: בטלפון 1-700-501-601 או במייל contact@kesher.org.il.
للاستفسار والاستشارة، أنتم مدعوون في كل حين للتوجه إلى مركز المعلومات الخاص بنا عبر هاتف رقم: 601-501-700-1، أو عبر البريد الإلكتروني: contact@kesher.org.il.

 

 

מידע נוסף