מרכז יום לאנשים עם מוגבלות

תיאור הזכות

שירות זה בא לתת מענה לאדם עם מוגבלות השוהה עם משפחתו בקהילה. המרכז מעודד הוצאה מהבית במהלך היום לצורך חברתי, תרבותי ותעסוקתי. המרכז נותן שירותים טיפוליים, לפי הצורך (הלבשה האכלה), טיפולים פרא רפואיים, פעילויות חברתיות, תרבותיות ותעסוקתיות , שירות סוציאלי וכן מספק שתי ארוחות ביום, ארוחת בוקר וצהריים. ההגעה למרכז תהיה באמצעות הסעות מותאמות לצרכיו הפרטניים של האדם.

המרכז פועל לפחות 5 ימים בשבוע, 7 שעות רצופות לפחות, בשעות הבוקר בכל השנה (למעט שבתות וחגים).

מי זכאי

אנשים עם מוגבלויות פיזיות חמורות בני 18עד 55, הזכאים ל 100% נכות רפואית לצמיתות השוהים בקהילה ועומדים באחד הסעיפים המוזכרים להלן:

 •  שאינם במסגרת שיקומית, או אחרי נסיונות קודמים בשילוב במסגרת שיקום תעסוקתי
 • תפקוד חסר ברוב תחומי החיים
 • תלות גבוהה בזולת במיוחד בבני משפחה

כיצד מבקשים את הזכות?

ניתן לפנות למחלקה לשירותים החברתיים.

מסמכים נדרשים
 • דוחות רפואיים
 • דוח סיעודי תפקודי
 • דוח סוציאלי
 • דוחות אחרים לפי הצורך
שלבי הטיפול בבקשה
 1. העובד הסוציאלי מעביר את הנתונים לוועדת קבלה במרכז יום
 2. הועדה תבדוק את התאמת המועמד למרכז ותקבע תוכנית טיפולית

הועדה מורכבת מ:

 • מנהל מרכז היום
 • העובד הסוציאלי של המרכז
 • העובד הסוציאלי של המחלקה לשירותים החברתיים
 • בעלי מקצוע אחרים, לפי הצורך

3. הועדה תמסור את ההחלטה בכתב לעובד הסוציאלי ולמפקח המחוזי של אגף השיקום

4.אם הוחלט על קבלת הפונהלמרכז היום , על העובד הסוציאלי למלא טופס "החלטה על השמה" (טופס ב') ו טופס "השמה למסגרת" (טופס ג')

 

חשוב לדעת

התשלום כרוך בהשתתפות עצמית : ההשתתפות העצמית תהיה 10% מסך כל הכנסות המשפחה לחודש (ללא חישוב קצבת ילדים), ולא יותר מ 3.3 נ"ז.

חובה שמרכז היום יפעל במקום העומד בתנאי חקיקת הנגישות.

באדיבות : התע"ס משרד הרווחה
קישור לתע"ס – ולטפסים

 

 

 

 

 

מידע נוסף