מסירה – קרן וארגון לסיוע לאנשים עם מוגבלויות בחברה הערבית בישראל – חיפה

מטרת הארגון/ אני מאמין.

קרן תרומות בארץ ובחו"ל כדי לקדם את מעמדם של אנשים עם צרכים מיוחדים בחברה הערבית בישראל.

תמיכה ועזרה מקצועית ,תעסוקתית, כלילית לארגונים ומוסדות אשר פועלת לקידום ושיפור מעמד האנשים המיוחדים ומתן שירות לחברה הערבית בישראל.

שינוי תפיסות וסטריאוטיפים שגויים ומוטעים , חיזוק המודעות הקהילתית כלפי אנשים עם צרכים מיוחדים וצרכיהם.

הקמת יחסים ושותפויות בארץ ובחו"ל עם ארגונים ומוסדות הפועלים על מנת להשיג יעדים ומטרות חופפות.

אופן קבלת השירות.

איך ולמי פונים- יש לפנות לקרן מסירה טלפונית או דרך הדוא"ל.

מידע נוסף