הלוואה עומדת

הלוואה עומדת ניתנת למוגבל בניידות הקונה רכב חדש, לשם מימון מלא או חלקי של המסים החלים על הרכב, והוא אחד מאלה:

 1. בעל רשיון רכב בתוקף שלאחר הגשת התביעה לגמלת ניידות נקבעו לו 40% מוגבלות בניידות.
 2. אינו בעל רשיון רכב שלאחר הגשת התביעה לגמלת ניידות  נקבעו לו 60% מוגבלות בניידות ועומד בתנאים להלן:

א' .הוועדה הרפואית קבעה שיש הכרח להסיעו באופן קבוע לצרכיו היומיומיים.
ב' .לאדם יש מורשה נהיגה מטעמו שמתחייב להסיעו באופן יום יומי בהתאם לצורך.

הערה: ההלוואה ניתנת רק לגבי רכב חדש שהמבקש מתכוון לרכוש לאחר קבלת אישור ההלוואה מהמוסד לביטוח לאומי.

שיעורי ההלוואה העומדת:

שיעור ההלוואה העומדת נקבע בהתאם למספר משתנים:
אחוזי מוגבלות בניידות
נפח מנוע.
האדם המבקש בעל רישיון או לא.

הטבלה המעודכנת נמצאת באתר המוסד לביטוח לאומי.

אינו זכאי להלוואה:מי שמקבל סיוע/ השתתפות בהחזקת רכב עקב מוגבלותו, מכח החוקים הבאים:

 • חוק נכה המלחמה בנצים
 • חוק הנכים תגמולים ושיקום
 • חוק המשטרה (נכים ונספים), תשט"ו– 1955.
 • חוק המשטרה (נכים ונספים), תשט"ו– 1955.
 • חוק שירות בתי הסוהר (נכים ונספים), תש"ך– 1960.
 • חוק הגמלאות לנפגעי ספר, תשי"ז– 1956.
 • חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, תש"ל- 1970

המסמכים הדרושים בתביעה לקבלת הלוואה ראשונה:

ש לצרף לתביעה את המסמכים הבאים:
 1. צילום רישיון נהיגה בתוקף .
 2. למי שאינו נוהג – רשיון נהיגה של מורשה הנהיגה) עם פירוט כל ההגבלות בנהיגה ככל שישנן.
 3. כתב התחייבות חתום.

 

לפרטים נוספים מאתר המוסד לביטוח לאומי לחץ כאן

 

 

 

 

לכל שאלה וייעוץ, אתם מוזמנים לפנות אלינו למרכז המידע: בטלפון 1-700-501-601 או במייל contact@kesher.org.il.
للاستفسار والاستشارة، أنتم مدعوون في كل حين للتوجه إلى مركز المعلومات الخاص بنا عبر هاتف رقم: 601-501-700-1، أو عبر البريد الإلكتروني: contact@kesher.org.il.

מידע נוסף