הלוואה לרכישת אבזרים מיוחדים לרכב

המוסד לביטוח לאומי רשאי לתת הלוואה לרכישת אבזרים ולהתקנתם ברכב לאבזרים מיוחדים.

מה הוא רכב לאבזרים מיוחדים:

רכב לאבזרים מיוחדים הוא רכב שניתן להיכנס לתוכו בישיבה בכיסא גלגלים או שניתן לנהוג בו תוך ישיבה בכיסא גלגלים.

רכב עם מושב נשלף אינו נחשב לרכב לאבזרים מיוחדים, ולכן הזכאי לרכב פרטי או מסחרי עם מושב נשלף לא יהיה זכאי להלוואה, לרכישה ולהתקנה של אבזרים ברכב, אלא אם המכון הרפואי לבטיחות בדרכים אישר לאדם עם מוגבלות בניידות רכב פרטי או מסחרי עם מושב נשלף בהתאם לבקשת אותו אדם.

סכום ההלוואה המאושר עומד על 95% מעלות האבזרים שאושרו.

כעבור 5 שנים ההלוואה הופכת למענק.

הערה: ההלוואה ניתנת עבור רכישת אבזרים חדשים בלבד.

תנאים לרכישת אבזרים לרכב ואן
  1. הוא מקבל קצבת ניידות
  2. הוועדה הרפואית או הוועדה הרפואית לעררים קבעה שהוא זקוק לכיסא גלגלים ומשתמש בו
  3. המכון הרפואי לבטיחות בדרכים קבע כי הרכב המתאים לו הוא רכב לאבזרים מיוחדים, וכן קבע מה הם האבזרים להם הוא זקוק לצורך נהיגה או הסעה ברכב
  4. הוא אינו זכאי, לפי כל חוק או הסדר אחר, לקבל אבזרים מסוג האבזרים המיוחדים או מענק לרכישת אבזרים ולהתקנתם ברכב, ואם זכאי – בחר לקבל את ההלוואה במסגרת הסכם הניידות
  5. הוא או האפוטרופוס שלו חתמו על כתב התחייבות ובו התחייבו, בין השאר, לבטח את האבזרים במלוא ערכם, כפי שהיה ביום שבו הותקנו ברכב, וכל עוד המוגבל בניידות מחזיק ברכב

תנאים להתחלת תשלום הקצבה

  • ראשית על המבקש לבצע בדיקה לאבזרים באחד ממכוני הרישוי המאושרים ע"י משרד התחבורה.
  • לאחר קבלת אישור מהמכוןבגיןתקינות האבזרים על המבקש לרשום את האבזרים ברשיון הרכב.

הערה: קיצבת ניידות המשולמת בעבור רכב לאבזרים מיוחדים כוללת גם מרכיב בעבור ביטוח מקיף של האבזרים במלוא ערכם – נכון ליום הרכישה.

סיוע חוזר

הזכאות לקבלת הלוואה נוספת לרכישת אבזריםמתחדשת אחת לחמש שנים.

בנסיבות מיוחדות אפשר לשקול מתן הלוואה לרכישת אבזרים ברכב לאבזרים מיוחדים עוד בטרם שחלפו חמש שנים.

הערה: מוגבל בניידות שקיבל הלוואה מיוחדת לרכישת אבזרים, יהיה זכאי להלוואה עומדת להחלפת רכבו בתום 60 חודשים ממועד קבלת ההלוואה העומדת שניתנה לרכישת הרכב שבו הותקנו האבזרים.

 

 

 

לכל שאלה וייעוץ, אתם מוזמנים לפנות אלינו למרכז המידע: בטלפון 1-700-501-601 או במייל contact@kesher.org.il.
للاستفسار والاستشارة، أنتم مدعوون في كل حين للتوجه إلى مركز المعلومات الخاص بنا عبر هاتف رقم: 601-501-700-1، أو عبر البريد الإلكتروني: contact@kesher.org.il.

מידע נוסף