הכרה ע"י היחידה לטיפול באדם עם אוטיזם

תיאור הזכות

כדי לספק שירותי רווחה לאדם עם אוטיזם , יש צורך שאותו אדם יהיה מוכר ע"י האגף לטיפול באדם עם אוטיזם.

תנאים מקדימים

לשם הפנייה לקבלת הכרה ע"י האגף לטיפול באדם עם אוטיזם על המבקש להיות מאובחן ע"י אחד מאנשי המקצוע הבאים:

 • פסיכיאטר
 • רופא ילדים עם נסיון לפחות 3 שנים במכון מוכר להתפתחות הילד
 • נוירולוג ילדים
 • פסיכולוג קליני/התפתחותי
 • פסיכולוג שיקומי או חינוכי בתנאי שיש להם את ההכשרה המתאימה לאבחון אדם עם אוטיזם

הערה: חובה על איש המקצוע המאבחן להסתמך על הקריטריונים הנמצאים בdsm5/ כמו כן, על המאבחן לעשות שימוש בכלי אבחון מוכר ולציין זאת באבחון

נוהל הגשת הבקשה

יש לפנות לעובדת הסוציאלית במחלקה לשירותים החברתיים

מסמכים נדרשים
 •  טופס הפנייה לקביעת זכאות ביחידה לטיפול באדם עם אוטיזם (נספח א' בקישור)
 • דוחות אבחון רפואיים: ממכון להתפתחות הילד או ממרכזי אבחון אשר ניתנים ע"י פסיכיאטר, פסיכולוג קליני ונוירולוג
 •  דו"ח סוציאלי
 • דו"ח חינוכי או תפקודי מהמסגרת האחרונה בה שהה
 • צילום תעודת זהות
 • דו"ח רפואי

שלבי הטיפול בבקשה

 • העובדת הסוציאלית במחלקה לשירותים חברתיים תעביר את המסמכים הנדרשים למפקח היחידה לטיפול באדם עם אוטיזם במחוז
 • המפקח המחוזי יעביר את החומר לפסיכולוג האמון
 • הפסיכולוג האמון יבדוק את החומר וייתן אחת מן ההחלטות הבאות לגבי הזכאות
 1. האדם הוכר עם אוטיזם לצמיתות
 2.  האדם עם האוטיזם הוכר כזכאי זמני לקבלת השירות
 3.  לא הוכר כאדם עם אוטיזם, או כי אינו עונה על ההגדרות או לפי חוסר במסמכים או באבחונים
 • המפקח יעביר ההחלטה למחלקה לשירותים החברתיים

ערר

יש לפנות למחלקה לשירותים החברתיים, שיפנו הערעור למפקח המחוזי, אשר ימשיך הטיפול כדלקמן:

 •  ערעור על מסקנות ועדת האבחון של האגף לטיפול באדם עם מוגבלות התפתחותית שכלית – תוך 45 יום מיום ועדת האבחון, מול ועדת ערר.
ועדת הערר מורכבת מ:
 1.  שופט או מי שכשיר להיות שופט בית משפט שלום, שמינה לכך שר המשפטים, והוא יהיה יושב ראש הוועדה
 2. פקיד סעד שמינה שר הסעד
 3. רופא פסיכיאטר שמינה שר הרווחה והשירותים החברתיים בהתייעצות עם שר הבריאות
החלטות ועדת הערר:
 1. ועדת הערר זכאית לדחות את הערר
 2. לקבל את הערר ולקבוע כי האדם הנוגע בדבר אינו עם מוגבלות שכלית התפתחותית  או אין צורך לקבוע דרכי טיפול לגבי חוק זה
 3. להחזיר את העניין לוועדת אבחון על מנת שתערוך בדיקות נוספות ותשוב ותקבע לפי תוצאותיהן את דרכי הטיפול
 •  אם הערעור מתבסס על החלטת ועדת אבחון שהתקיימה לפני 45 יום, היועץ הפסיכיאטרי של היחידה יערוך בדיקות, יבדוק החומר הרלוונטי וייתן החלטה לגבי הערר.  אם האדם הוגדר עם מוגבלות שכלית התפתחותית לפי החלטת ועדת האבחון היועץ ידון בערר רק אם לא חלפו שלוש שנים מיום ועדת האבחון האחרונה

 

 

 

 

לכל שאלה וייעוץ, אתם מוזמנים לפנות אלינו למרכז המידע: בטלפון 1-700-501-601 או במייל contact@kesher.org.il.
للاستفسار والاستشارة، أنتم مدعوون في كل حين للتوجه إلى مركز المعلومات الخاص بنا عبر هاتف رقم: 601-501-700-1، أو عبر البريد الإلكتروني: contact@kesher.org.il.

מידע נוסף