גמלה למונשמים במכונת הנשמה

החל מהראשון לאפריל 2015 עקב העלאת שכר המנימום במשק פורסם חוזר מנכ"ל הביטוח הלאומי אשר קובע כי אדם עם מוגבלות הזקוק למכשיר הנשמה בכל שעות היום עשוי להיות זכאי לתוספת גמלה למונשם בתנאי הוא מקבל אחת משתי הקצבאות הללו:החל מהראשון לאפריל 2015 עקב העלאת שכר המנימום במשק פורסם חוזר מנכ"ל הביטוח הלאומי אשר קובע כי אדם עם מוגבלות הזקוק למכשיר הנשמה בכל שעות היום עשוי להיות זכאי לתוספת גמלה למונשם בתנאי הוא מקבל אחת משתי הקצבאות הללו:

  1. ילד המקבל גמלת ילד נכה בשיעור 100%
  2. . בגיר המקבל קצבת שירותים מיוחדים בשיעור הגבוה ביותר 188% במצב שהאדם מקבל קצבה מופחתת לנוכח הכנסותיו, יהיה זכאי לגמלה בתנאי שיקבע שהוא תלוי לחלוטין בעזרת הזולת.
הגדרת נכה מונשם לפי החוק:

"נכה מונשם"- ילד או בוגר הזקוק באופן רצוף, בכל שעות היום והלילה, למכונת הנשמה המחליפה את הפעולה הטבעית של הנשימה.

בהגדרת "נכה מונשם" לא נכללים מי שזקוקים למחוללי חמצן (כגון c-pap ,bipap) או למכשירים המסייעים לנשימה העצמונית, אלא רק מי שזקוקים למכונה שהפסקת פעולתה ללא טיפול מיידי תפסיק את פעולת הנשימה ותסכן את חייהם.

שיעור התוספת הוא 1,817 ש"ח לחודש (מעודכן ליום פרסום חוזר המנכ"ל,התוספת מחליפה את הגמלה בסך 1,100 ש"ח ששולמה לזכאים על-ידי משרד הרווחה והשירותים החברתיים לפני פרסום החוזר הנ"ל.

איך מקבלים את הזכות?

  1. אנשים שקיבלו בעבר לפני פרסום חוזר המנכ"ל בראשון לאפריל 2015 את הגמלה ממשרד הרווחה, ועומדים בתנאי הזכאות, אמורים להמשיך לקבל את הגמלה באופן אוטומטי מהביטוח הלאומי, בהתאם לרשימת שמות שהעביר משרד הרווחה.1. אנשים שקיבלו בעבר לפני פרסום חוזר המנכ"ל בראשון לאפריל 2015 את הגמלה ממשרד הרווחה, ועומדים בתנאי הזכאות, אמורים להמשיך לקבל את הגמלה באופן אוטומטי מהביטוח הלאומי, בהתאם לרשימת שמות שהעביר משרד הרווחה.
  2. אנשים שלא קיבלו בעבר את התוספת ותרם הם מקבלים גמלת ילד נכה או קצבת שירותים מיוחדים, זכאותם לתוספת גמלה למונשם תבדק יחד עם הבדיקה לזכאות אחת מהקצבאות הנ"ל.
  3. מי שקיבלו גמלת ילד נכה או קצבת שירותים מיוחדים אך לא קיבלו תוספת גמלה למונשם ומעוניינים לבקש זאת עליהם לפנות למוסד לביטוח לאומי כדי שיבדוק את זכאותם לכך בדרכים הבאות:

א' באמצעות טופס בקשה לבדיקה מחדש לקצבת שירותים מיוחדים.

ב' באמצעות מכתב בקשה לבדיקת זכאות לתוספת גמלה למונשם שהמבקש ישלח למוסד לביטוח לאומי.

המסמכים שיש לצרף לבקשה או לתביעה הם:

מכתב מהרופא המטפל ומרופא המשפחה שבו חייבים לכלול את הפרטים הבאים:מכתב מהרופא המטפל ומרופא המשפחה שבו חייבים לכלול את הפרטים הבאים:

  • האבחנה הרפואית
  • האינדיקציה להנשמה
  • סוג המכונה
  • תאריך תחילת ההנשמה הקבועה

רופא מוסמך שיושב בועדת הערר לגמלת ילד נכה או בועדה לערר לקצבת שירותים מיוחדים יקבע אם המבקש אכן זכאי לתוספת גמלה.
לרוב הבדיקה נעשת בהסתמך על המסמכים הרפואיים, במקרים שהמסמכים אינם ברורים המוסד לביטוח לאומי עורך ביקור בית על מנת להתרשם מהמצב בשטח.

ערעור:

על החלטת הביטוח הלאומי ניתן להגיש ערעור לבית הדין האזורי לעבודה

 

לפרטים נוספים באתר המוסד לביטוח לאומי לחץ כאן

לכל שאלה וייעוץ, אתם מוזמנים לפנות אלינו למרכז המידע: בטלפון 1-700-501-601 או במייל contact@kesher.org.il.
للاستفسار والاستشارة، أنتم مدعوون في كل حين للتوجه إلى مركز المعلومات الخاص بنا عبر هاتف رقم: 601-501-700-1، أو عبر البريد الإلكتروني: contact@kesher.org.il.

 

מידע נוסף