14.01.2018
 לידה מיוחדת
במצוות אדוני נולדתי, אחרי קושי וסבל…
בהשראה ממי שלימד את אדם את כל השמות..
אמי קראה לי אלאא…
במצוות אלוהים נולדתי כמו שאני, אדוני ברא אותי כרצונו…
הוא ברא אותי טהורה כמו טל שנולד השכם בבוקר..
טל שנגע בוורד ועץ תמר… וגנים מרהיבים…
במצוות אלוהים אמי הביאה אותי לעולם…
נולדתי ילדה תמימה.. נקייה מחטאי העולם..
אדם לא אמר..חווה לא עשתה..
במצוות אלוהים נולדתי… כמו כוכבי השחר מקשטים את הבוקר…
זה מה שאצר סבי: כוכב הבוקר כמו הפנים של אלאא…
אל תקראו פאטמה, חדיג'ה וסנא…
כי כל השמות תלויות במשמעות.. וכול המשמעות זה אלאא…
אלאא הינו שם לכל ילדי העולם.. אם הוא שמח, אם הוא בוכה..
אם תראה אותי אחי, אל תגיד מסכנה..
די! אתה הורג אותי, כמעט, ומוביל אותי למות…
יש לי מבחן.. מבחו מאלוהיי… הרחמן..
אז למה אתה מעיק עליי ומעמיס?
הלא יכולת לחבק אותי ולנשק..
האם האדמה אינה יכולה להכיל אותי על פניה הרחבים? והשמיים??
גורלי, שאחיה עם גורלי, אלוהיי היה בורא אותי אחרת אם רצה…
ואם הוא רוצה,  הוא יכול להכניס אותי לגן עדן.. מחר נושא את כל תקוות ההחלמה..
במצוות אלוהים המחלה… במצוות אלוהים ההחלמה..
גאזי עבד אלחלים 
* השיר הוקרא בכנס לקידום המשפחות המיוחדות בנצרת, דצמבר 2018