סיוע במימון מכשירי שיקום

משרד הבריאות משתתף במימון רכישת מכשירי שיקום.
השירות לציבור ניתן באמצעות לשכות הבריאות, במחלקה למחלות ממושכות ושיקום.

מי זכאי

תושב עם מוגבלות קבועה השוהה בקהילה.

אינם זכאים לסיוע

נפגעי צה"ל ומשרד הביטחון, תאונות עבודה, פעולות איבה, תאונות דרכים משנת 1975 ונפגעי פעולות הנאצים. הסיבה לכך היא כי נפגעים אלה מקבלים סיוע ממקור אחר.

רשימת המכשירים שהמשרד משתתף במימונם:

רשימת המכשירים נקבעה בתוספת השלישית לחוק ביטוח בריאות ממלכתי תשנ"ה (1995)

 • תותבות שד אחת לשנתיים
 • חזייה לתותבת שד השתתפות חד פעמית
 • מכשירי שמיעה לילדים ונוער עד גיל 18
 • תותבות עיניים ו עדשות סקלראליות לכל הגלאים
 • מכשירי עזר לראייה: משקפיים טלסקופיות ומיקרוסקופיות לילדים ונוער עד גיל 18
 • עדשות מגע מיוחדות לילדים שאינם יכולים להרכיב משקפיים
 • תותבות חיצוניות-אף ואוזן
 • מכשירי תקשורת תומכת או חלופית

הערה: בבקשה לתותבות עיניים ועדשות סקלראליות אין השתתפות עצמית של האדם. ההחזר יינתן ע"פ הצעת מחיר, חשבונית וקבלה.

מימון

גובה הסיוע של משרד הבריאות למכשירי שיקום הינו 75%מהמחיר שנקבע, בהתאם לסוג המכשיר המחולקות לשתי קטיגוריות:

 1. מכשירים שנקבע להם סכום מירבי (שאינובהכרח  מחירו המלא של המכשיר)
 2. מכשירים שיש לבדוק לגביהם 3 הצעות מחיר. מחיר המכשיר ייקבע על פי ההצעה הזולה ביותר

השתתפות התושב

גובה השתתפות התושב במכשירי שיקום הינו 25%מעלות המכשיר או מן הסכום שקבע משרד הבריאות ( על פי תקרת השתתפות )הנמוך מהשתיים.

פטור מההשתתפות העצמית
 1. פטור אוטומטי בהתאם לתנאים

אוכלוסייה הפטורה מהשתתפות עצמית עד לתקרת המחיר שנקבעה או עד המחיר המלא לפי הנמוך מבניהם.

אלו הם קבוצות האוכלוסייה הפטורות

 • מקבלי גמלת זקנה שמקבלים גם השלמת הכנסה
 • מקבלי גמלת שארים המקבלים גם השלמת הכנסה
 • מקבלי גמלת נכות מלאה ( למעט מי שאינו זכאי לתוספת בת זוג בשל הכנסות )
 • מקבלי גמלת הבטחת/ השלמת הכנסה
 • מקבלות קצבת נכות כעקרות בית
 • משפחות שהכנסתן נמוכה קרי שהכנסתן נטו אינה עולה על השיעור של גמלת זקנה עם תוספת השלמת הכנסה

2. הרחבת הסיוע של משרד הבריאות בהתאם לבקשה

תושב המתקשה לממן את חלקו ברכישת המכשיר יפנה לעובדת הסוציאלית בלשכת הבריאות.
העובדת הסוציאלית רשאית על פי קריטריונים שנקבעו, להרחיב את השתתפות המשרד.
במקרים אלו על התושב לצרף אישורי הכנסה עדכניים של 3 חודשים אחרונים משני בני הזוג
(תלוש משכורת/פנסיה/רנטה/ביטוח לאומי, אחר)

איך מבקשים את הסיוע במימון?

יכולים להגיש את הבקשה להשתתפות ברכישת המכשיר:
 • קופת חולים
 • בתי ספר לחינוך מיוחד
 • הפונה עצמו

יש לפנות לרופא הרלוונטי בקופת החולים לצורך קבלת המלצה.

יחד עם הבקשה יש לצרף מסמכים בהתאם לסוג המכשיר המבוקש כפי שיפורט בהמשך.
את המסמכים יש להעביר באמצעות הדואר לרכזות מכשירי שיקום וניידות של המחלקה למחלות ממושכות ושיקום בלשכת הבריאות המחוזית.

המסמכים שיש לצרף לבקשה הם:

 • מכשירי שמיעה – המלצה של קלינאית תקשורת והפנית רופא א.א.ג הכוללת : אבחנה, בדיקה אודיולוגית עדכנית וסוג המכשיר הנדרש
 • מכשירי עזר לראיה כולל תותבות עיניים – המלצה של רופא עיניים
 • תותבות שד – המלצה של רופא משפחה או רופא פנימי
 • הצעת מחיר למכשיר המבוקש
 • צילום תעודת זהות

ההמלצות של משרד הבריאות

 1.  תושבים הנמצאים או שהיו בשנה האחרונה במסגרת שיקומית יגישו דו"ח סיכום/ שחרור. על הסיכום לכלול את כלל הטפסים שהתקבלו בעת השחרור לרבות דו"ח רפואי, דו"ח סיעודי, סיכום פיזיותרפיה, סיכום ריפוי בעיסוק ודו"ח סוציאלי.
 2. לבקשות עבור ילדים עד גיל 18 מומלץ לצרף דו"ח סוציאלי.
 3. במקרים של מחלות מורכבות כגון: מחלות ניוון שרירים, תרשת נפוצה, ALS ועוד, מומלץ לצרף הערכה של רופא מומחה.

דיון בבקשה

ועדה מקומית תדון בכל בקשה שבתחום סמכותה. החלטת הוועדה (אישור הבקשה או דחייתה) והנחיות להמשך התהליך, תדווח על-ידי רכזת המכשירים במכתב תשובה לפונה.

ערעור

מי שאינו מרוצה מהחלטת הועדה רשאי להגיש ערעור באמצעות לשכת הבריאות.
הערעור יידון בועדת הערר בלשכת הבריאות.
תשובה תמסר למערער תוך 30 יום מקבלת הערעור בלשכת הבריאות.
הערה: אישור הזכאות להשתתפות ברכישת המכשירים מותנה בהגשת בקשה וקבלת אישור לפני רכישת המכשיר ולא בדיעבד.
לא יינתן החזר כספי עבור מכשירים שנרכשו בטרם קבלת אישור משרד הבריאות.

 

 

 

לכל שאלה וייעוץ, אתם מוזמנים לפנות אלינו למרכז המידע: בטלפון 1-700-501-601 או במייל contact@kesher.org.il.
للاستفسار والاستشارة، أنتم مدعوون في كل حين للتوجه إلى مركز المعلومات الخاص بنا عبر هاتف رقم: 601-501-700-1، أو عبر البريد الإلكتروني: contact@kesher.org.il.

 

מידע נוסף