תיאור הזכות

הזכאות לנופשון מטעם משרד הרווחה, באה לתת מסגרת נופש במתכונת פנימייה בה מתקיימות פעילויות חינוכיות ופעילויות בילוי ונופש. הנופשון מאפשר לילדים ליהנות ממסגרת חברתית ובמקביל מאפשר הפוגה קלה להורים שבה יוכלו לגייס שוב את את הכוח הנדרש להתמודדות עם אתגרי החיים הלא פשוטים.
הנופשון מופעל ע"י ארגונים שזכו במכרז, יש להתעדכן מדי שנה במידע המופיע באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים.
מספר ימי הנופשון ניתנים בכפוף לאישור הגורמים המוסמכים כפי שמפורט כדלקמן:

ימי שהייה בנופשון הסמכות לאשר הערות
0-15 עו"ס המחלקה לשירותים חברתיים חופשה
16-30 מפקח מחוזי אגף השיקום חופשה במקרים מיוחדים
31-45

ועדה מחוזית:

–          מרכז אגף השיקום במחוז

–          מפקח מחוזי

–          עו"ס שיקום

בעיות תפקוד מיוחדות של אדם עם צרכים מיוחדים ו / או של בני משפחתו
46-60

מפקח ארצי /מנהל שירות

–          שיקום לשיקום בקהילה

בעיות תפקוד מיוחדות של האדם עם צרכים מיוחדים ו / או של בני משפחתו

הערה: את הימים ניתן לקבל באופן מלא או חלקי בהתאם לרצון המבקש.

מי זכאי

ילד או בוגר בכל גיל המתגורר בבית הוריו או בבית משפחת אומנה, אשר מוכר על ידי אחד מהאגפים הבאים:
אגף השיקום במשרד הרווחה והשירותים החברתיים.
אגף מוגבלות שכלית התפתחותית במשרד הרווחה והשירותים החברתיים.
אגף לטיפול באדם עם אוטיזים במשרד הרווחה והשירתים החברתיים.

נוהל הגשת הבקשה

איך ולמי פונים?

יש לפנות למחלקה לשירותים החברתיים.

מסמכים נדרשים
 • דוח סוציאלי
 • דו"ח מעדכני מרופא המשפחה המפרט מצב הילד / הבוגר ודרכי הטיפול.
 • דו"ח מינוי אפוטרופוס מבית המשפט (לילד מעל 18 שנה)
 • טופס החלטה על השמה (נספח א').
 • סיכום ועדת אבחון לאדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית
עם ההגעה לנופשון
 • טופס השמה למסגרת (נספח ב'). חתום על ידי מנהל המחלקה לשירותים חברתיים וגזבר הרשות המפנה.
 • טופס פריטים אישיים על המושם (נספח ג') מילוי הטופס יעשה עם ההגעה לנופשון.
 שלבי הטיפול בבקשה

העובד הסוציאלי יעביר את החומר לנופשון כשבועיים לפני מועד הקליטה, וימלא טופס ההחלטה על השמה.ביום הקבלה לנופשון על הילד המגיע עם ההורים או האפוטרופוס, להיות מצויד בפרטים הבאים:

 • בגדים מתאמים
 • כרטיס מגנטי של קופת החולים-
 • ציוד נלווה אישי כמו תרופות, טיטולים וכו'.

 

חשוב לדעת

סידור בסוף שבוע נחשב ל 2- לינות (השתתפות ההורים תיחשב עבור 2 לינות).

השתתפות ההורים: 

 • השתתפות הורים לילדים עד גיל 18 שנה תהיה 50% מגובה גמלת ילד נכה, בחישוב ימי השהות בנופשון.
 • השתתפות אדם מעל גיל 18 שנה תהיה 50% מגובה קצבת נכות, בחישוב ימי השהות בנופשון.יש לחלק הקצבה ב 30 (ימי החודש) כדי להגיע לחישוב יומי, למשל אם הגמלה היא 3000 ש"ח לחודש אז הסכום ליום הוא 100 ש"ח, לכן החישוב ליום נופשון יהיה 50 ₪.
חקיקה רליוונטית.

קישור לתע"ס – ולטפסים

ליותר פרטים בנושא – נופשונים לילדים עם מוגבלות שכלית

ליותר פרטים בנושא – נופשונים לילדים עם אוטיזם

לכל שאלה וייעוץ, אתם מוזמנים לפנות אלינו למרכז המידע: בטלפון 1-700-501-601 או במייל contact@kesher.org.il.
للاستفسار والاستشارة، أنتم مدعوون في كل حين للتوجه إلى مركز المعلومات الخاص بنا عبر هاتف رقم:601-501-700-1، أو عبر البريد الإلكتروني: contact@kesher.org.il.

 

 

מידע נוסף