מרכז לבריאות הנפש טלביה בירושלים

מטרת הארגון/אני מאמין

המרכז לבריאות הנפש טלביה -הינו מרכז לבריאות הנפש למבוגרים, עם אפשרות לאשפוז יום .אם אין צורך באשפוז יום, ניתן לפנות למרפאה לקבלת טיפול פסיכולוגי פסיכיאטרי וסוציאלי.

תיאור פעילות השירות

טיפול רגשי

מידע

ייעוץ

אופן קבלת השירות

מסמכים דרושים- מסמכים רלוונטיים אם יש.

תשלום ואפשרויות תשלום

השרות מיועד למבוטחי קופת חולים כללית בלבד.

הערות

אשפוז יום במרכז ניתן רק לאחר הפנית רופא.

מידע נוסף