תלמידים עם מוגבלויות מופנים לוועדת השמה לשם קביעת זכאותם לחינוך מיוחד. לאחר שוועדת ההשמה קבעה את זכאותו של ילד ללמוד במסגרות החינוך מיוחד, עולה הצורך לשבץ את הילד במסגרת לימודים ייעודית שתתאים לצרכיו.

ועדת שיבוץ של הרשות המקומית היא האחראית לשיבוצו של התלמיד במסגרת חינוכית הולמת, על פי סוג המסגרת שעליה החליטה ועדת ההשמה. ככל שהדבר מאפשר, השאיפה היא לשבץ את התלמיד קרוב למקום מגוריו, ורק אם הדבר אינו מתאפשר – תשבץ הוועדה את התלמיד במסגרת מחוץ לתחום שיפוטה.

תפקידי ועדת השיבוץ:

  •  ריכוז נתונים על אפשרויות הקליטה של תלמידים חדשים במסגרות החינוך המיוחד ברשות המקומית
  • שיבוץ תלמידים במסגרות החינוך המיוחד על פי החלטת ועדת השמה או ועדת ערר

לפני שיבוץ הילד במסגרת, מחויבת ועדת השיבוץ לבדוק נתונים, כגון קיומו של מקום פנוי, מרחק נסיעה, הרכב תלמידים מתאים וכדומה. בחירת המוסד החינוכי תתואם עם המפקח על החינוך המיוחד, בהתייעצות עם השירות הפסיכולוגי-חינוכי

חברי ועדת השיבוץ:

  • מנהל רשות החינוך המקומית או נציגו – יו"ר
  •  מפקח/י החינוך המיוחד על מוסדות החינוך ברשות
  •  מנהל השירות הפסיכולוגי-חינוכי ברשות המקומית או נציגו יוזמן לישיבות הצוות כדי למסור מידע

בנוגע למאפיינים ולצרכים של התלמידים המועמדים לשיבוץ ולייעץ לגבי המסגרת החינוכית ההולמת את צורכיהם

נוכחות הורים:

ההורים אינם מוזמנים לוועדות שיבוץ. עם זאת, רצוי שההורים יציינו כבר בוועדת ההשמה שאליה הם מוזמנים את שם המסגרת, שהם מעוניינים שילדם ישובץ אליה

בקשתם של ההורים נלקחת בחשבון בוועדת השיבוץ, אך מסיבות מערכתיות לא תמיד ניתן להיענות לבקשה

ערעור על החלטת ועדת שיבוץ

ניתן לערער על החלטת ועדת השיבוץ על ידי פנייה מפורטת בכתב של ההורים אל מנהל/ת המחוז, הכוללת את סיבות הערעור

מסגרות החינוך המיוחד

ילד שהוחלט על השמתו בחינוך המיוחד, ישובץ במסגרת החינוכית שלהערכת המערכת היא המתאימה ביותר לצרכיו. גם במסגרת החינוך המיוחד קיימות אופציות שונות להשמה:

  1.  גן (פעוטון) – מיועד לילדים בני 3 עד 5, שנמצאו זכאים.1. גן (פעוטון) – מיועד לילדים בני 3 עד 5, שנמצאו זכאים
  2.  בית ספר לחינוך מיוחד – מיועד לילדים ולנערים מגיל 6 עד 21 שנמצאו זכאים
  3.  כיתה של החינוך המיוחד בבית ספר רגיל

 

 

לכל שאלה וייעוץ, אתם מוזמנים לפנות אלינו למרכז המידע: בטלפון 1-700-501-601 או במייל contact@kesher.org.il.
للاستفسار والاستشارة، أنتم مدعوون في كل حين للتوجه إلى مركز المعلومات الخاص بنا عبر هاتف رقم: 601-501-700-1، أو عبر البريد الإلكتروني: contact@kesher.org.il.

מידע נוסף