המרכז הקליני מזו"ר, הקליניקה לזכויות החולה

מטרת הארגון/אני מאמין

הקליניקה המשפטית לזכויות החולה, מעניקה סיוע משפטי חינם לחולים ולמשפחותיהם באשר למימוש זכויותיהם במערך הטיפול הרפואי. בצד מתן סיוע פרטני לחולים, עוסקת הקליניקה בקידום סוגיות עקרוניות בנושאים של זכויות חולים.

תיאור פעילות השירות

סיוע משפטי- הקליניקה מסייעת לפונים לממש את הזכויות המגיעות להם מכוח חוק ביטוח בריאות ממלכתי, חוק זכויות החולה וביטוחים רפואיים משלימים ופרטיים. עיקר הפניות נעשה לקופות החולים, משרד הבריאות, ביטוח משלים וחברות ביטוח בריאות פרטיות.

אופן קבלת השירות

איך ולמי פונים- ניתן לפנות באמצעות נציגי/ות ארגון "קשר", אשר יפנו את התיקים הרלוונטים לבדיקת טיפול בקליניקה.

תשלום ואפשרויות תשלום

השירות ניתן ללא תשלום ואינו מותנה במצב כלכלי מסוים של הפונה.

הערות

1. שירותי הקליניקה ניתנים במהלך כל השנה.
2. כתובת: למשלוח דואר: המרכז הקליני, בית הספר למשפטים ע"ש שטריקס, המסלול האקדמי המכללה למנהל, שד' יצחק רבין 7, ת"ד 25073, ראשל"צ 7502501.

מידע נוסף