מטרת הארגון/אני מאמין.

 עמותת אלו"ט-  העמותה שואפת להוביל פיתוח, יצירה ותחזוקה נאותה של הפתרונות הטובים ביותר עבור ילדים עם לקות תקשורתית ובני משפחותיהם – כולל מסגרות לגיל הרך, מסגרות חינוכיות, מסגרות לחיים, פתרונות שילוב ופתרונות תעסוקה. היכולות והשירותים שמפתחים מתורגמים למגוון פתרונות ברמה הלאומית והאישית, למען הילדים והמשפחות.

תיאור פעילות השירות.

הרצאות, כנסים, ימי עיון.

מתן זכויות- אלו"ט פועלת לקידום זכויותיהם של כל בעלי לקות התקשורתית בישראל ולשיפור השירותים הניתנים להם ולמשפחותיהם.

הכוונה, יעוץ.

מסגרות חינוכיות- הקמת מרכזי חינוך ושיקום תקשורתיים.

מועדוניותמועדונית היא מועדון חברתי, הנותן מענה לפעילות חברתית, לפעילות פנאי, חוגים והעשרה, וללימוד מיומנויות צריכת השירותים הללו. המועדונית מופעלת הן לילדים המשולבים בחינוך הרגיל והן לילדים הלומדים בחינוך המיוחד.

נופשונים-  אלוט מפעילה את מלונית כפרית ששמה "אלו"טבע" לאנשים עם לקות תקשורתית.

דיור אלוט מפעילה מסגרות דיור "בית לחיים" למתבגרים ובוגרים

תעסוקה  אלוט מפעילה מפעלי תעסוקה למתבגרים ולבוגרים.

 

אופן קבלת השירות.

איך ולמי פונים- ניתן לפנות טלפונית למשרדי אלו"ט.

מסמכים דרושים- אבחון פסיכיאטרי או פסיכולוג קליני.

קישור לאתר אלו"ט.

מידע נוסף