[wpb_category_accordion taxonomy="course_zone" orderby="name" order="ASC" show_count="no" hide_empty="yes" icon="+"]
01.06.2017
כיצד נפעל להגן על ילדינו? הקורס פותח בשיתוף עם מכון חרוב ריכוז אקדמי: מיכל האס, מנהלת פרויקטים, קשר רקע ילדים עם מוגבלות הם ילדים שחשופים הרבה יותר מילדים ללא מוגבלות לאלימות ולהזנחה. מחקרים שונים שנערכו בעולם העלו כי ילדים עם מוגבלות נמצאים בסיכון גדול פי 4-10 להיפגע מהתעללות בהשוואה לילדים שאינם עם מוגבלות. רמות הסיכון
01.06.2017
01.06.2017
בקבוצת תמיכה עם היבטים רוחניים, מתקיים שילוב בין מה שקורה בקבוצת תמיכה "רגילה" – היכרות, שיתוף, תחושת שייכות ולמידה הדדית – לבין שימוש בכלים המחברים אותנו אל העולמות הרוחניים שלנו:סיפור המסע האישי מנקודת מבט של נקודות חושך ואור;קריאת ושמיעת שירים ומוסיקה הנוגעים בנו במקומות האישיים; יצירה ושיתוף בחלומות; משאלות ותפילות שלנו על ההווה והעתיד; קישור