בקבוצת תמיכה עם היבטים רוחניים, מתקיים שילוב בין מה שקורה בקבוצת תמיכה "רגילה" – היכרות, שיתוף, תחושת שייכות ולמידה הדדית – לבין שימוש בכלים המחברים אותנו אל העולמות הרוחניים שלנו:סיפור המסע האישי מנקודת מבט של נקודות חושך ואור;קריאת ושמיעת שירים ומוסיקה הנוגעים בנו במקומות האישיים; יצירה ושיתוף בחלומות; משאלות ותפילות שלנו על ההווה והעתיד; קישור המסורת מבית אבא ואמא אל מה שאנו עוברים היום…בתוך כך המטרה שהקבוצה עצמה תהפוך להיות מקום למסע הפנימי של כל אחד בדרך שלו. הקבוצה מונחית על ידי הורים מיוחדים שהוכשרו לכך.

בקבוצת תמיכה עם היבטים רוחניים, מתקיים שילוב בין מה שקורה בקבוצת תמיכה "רגילה" – היכרות, שיתוף, תחושת שייכות ולמידה הדדית – לבין שימוש בכלים המחברים אותנו אל העולמות הרוחניים שלנו:סיפור המסע האישי מנקודת מבט של נקודות חושך ואור;קריאת ושמיעת שירים ומוסיקה הנוגעים בנו במקומות האישיים; יצירה ושיתוף בחלומות; משאלות ותפילות שלנו על ההווה והעתיד; קישור המסורת מבית אבא ואמא אל מה שאנו עוברים היום…בתוך כך המטרה שהקבוצה עצמה תהפוך להיות מקום למסע הפנימי של כל אחד בדרך שלו. הקבוצה מונחית על ידי הורים מיוחדים שהוכשרו לכך.