כיצד נפעל להגן על ילדינו?
הקורס פותח בשיתוף עם מכון חרוב
ריכוז אקדמי: מיכל האס, מנהלת פרויקטים, קשר
רקע
ילדים עם מוגבלות הם ילדים שחשופים הרבה יותר מילדים ללא מוגבלות לאלימות ולהזנחה. מחקרים שונים שנערכו בעולם העלו כי ילדים עם מוגבלות נמצאים בסיכון גדול פי 4-10 להיפגע מהתעללות בהשוואה לילדים שאינם עם מוגבלות. רמות הסיכון של ילדים עם מוגבלות לא רק גבוהות יותר, אלא שידוע לנו שילדים עם מוגבלויות אשר נפגעו מאלימות והזנחה, סובלים פעמים רבות מיותר מסוג אחד של פגיעה (מינית/פיזית/רגשית/הזנחה). והישנות הפגיעה שלהם גדולה יותר (תקופות ממושכות יותר). קיים קושי גדול יותר לאתר ילדים עם מוגבלות שנפגעו מאשר ילדים ללא מוגבלות. לפיכך, הצורך בהעלאת מודעות ומתן כלים למניעת אלימות והזנחה בקרב ילדים עם מוגבלות גדול פי כמה מאשר באוכלוסייה הרגילה. על מנת לבצע תהליך כולל כזה, יש לגייס לטובתו את האנשים שמכירים את הילד וקשייו טוב מכולם, שמלוים את הילד מרגע לידתו, ובמשך כל שלבי התפתחותו, ומי שמוטל עליהם להתמודד עם קשיי גידולו לאורך כל חייהם – ההורים. ההורים הם בעלי הפוטנציאל הגדול ביותר להגן עליו, והם קהל היעד של קורס זה.
מטרת הקורס:
• להעניק אמצעים פרקטיים להתמודדות עם התחום היותר רגיש והפחות מדובר – היות ילדיכם חשופים לפגיעות פיזיות, מיניות ואחרות מסביבתם, יותר מאשר ילדים "רגילים".
• פיתוח והעלאת מודעות ומתן כלים לאיתור וזיהוי פגיעה בילדיהם וכן מתן כלים למוגנות לילדים
קהל היעד
הורים לילדים בגילאי 10-21 עם מוגבלויות שונות.
נושאי הלימוד:
הקורס כולל שבעה מפגשי למידה מבוססת על תפיסת האדם השלם , על מניעת תופעת הפגיעה בילדים, כיצד ניתן לפעול כדי להגן עליהם , וכלים איך לא לצאת מהכלים, להתמודדות עם סערה רגשית ותסכול הנובעים מהתמודדות עם ילדים ומצבים של קונפליקט או משבר.
מתודולוגיה: למידה פעילה, המשלבת למידה תיאורטית והרצאות אורח; חלק סדנאי להעלאת דילמות וסוגיות מהשטח ולעיבוד רגשי. הקורס מועבר על ידי מיטב המומחים בנושא
חובות: נוכחות מלאה, מילוי מטלות הקורס, השתתפות פעילה.

מבנה: 7 מפגשים בני 6 שעות.

כיצד נפעל להגן על ילדינו? הקורס פותח בשיתוף עם מכון חרוב
ריכוז אקדמי: מיכל האס, מנהלת פרויקטים, קשר

רקע ילדים עם מוגבלות הם ילדים שחשופים הרבה יותר מילדים ללא מוגבלות לאלימות ולהזנחה. מחקרים שונים שנערכו בעולם העלו כי ילדים עם מוגבלות נמצאים בסיכון גדול פי 4-10 להיפגע מהתעללות בהשוואה לילדים שאינם עם מוגבלות. רמות הסיכון של ילדים עם מוגבלות לא רק גבוהות יותר, אלא שידוע לנו שילדים עם מוגבלויות אשר נפגעו מאלימות והזנחה, סובלים פעמים רבות מיותר מסוג אחד של פגיעה (מינית/פיזית/רגשית/הזנחה). והישנות הפגיעה שלהם גדולה יותר (תקופות ממושכות יותר). קיים קושי גדול יותר לאתר ילדים עם מוגבלות שנפגעו מאשר ילדים ללא מוגבלות. לפיכך, הצורך בהעלאת מודעות ומתן כלים למניעת אלימות והזנחה בקרב ילדים עם מוגבלות גדול פי כמה מאשר באוכלוסייה הרגילה. על מנת לבצע תהליך כולל כזה, יש לגייס לטובתו את האנשים שמכירים את הילד וקשייו טוב מכולם, שמלוים את הילד מרגע לידתו, ובמשך כל שלבי התפתחותו, ומי שמוטל עליהם להתמודד עם קשיי גידולו לאורך כל חייהם – ההורים. ההורים הם בעלי הפוטנציאל הגדול ביותר להגן עליו, והם קהל היעד של קורס זה.

מטרת הקורס:
• להעניק אמצעים פרקטיים להתמודדות עם התחום היותר רגיש והפחות מדובר – היות ילדיכם חשופים לפגיעות פיזיות, מיניות ואחרות מסביבתם, יותר מאשר ילדים "רגילים".
• פיתוח והעלאת מודעות ומתן כלים לאיתור וזיהוי פגיעה בילדיהם וכן מתן כלים למוגנות לילדים

קהל היעד
הורים לילדים בגילאי 10-21 עם מוגבלויות שונות.

נושאי הלימוד:
הקורס כולל שבעה מפגשי למידה מבוססת על תפיסת האדם השלם , על מניעת תופעת הפגיעה בילדים, כיצד ניתן לפעול כדי להגן עליהם , וכלים איך לא לצאת מהכלים, להתמודדות עם סערה רגשית ותסכול הנובעים מהתמודדות עם ילדים ומצבים של קונפליקט או משבר.

מתודולוגיה: למידה פעילה, המשלבת למידה תיאורטית והרצאות אורח; חלק סדנאי להעלאת דילמות וסוגיות מהשטח ולעיבוד רגשי. הקורס מועבר על ידי מיטב המומחים בנושא

חובות: נוכחות מלאה, מילוי מטלות הקורס, השתתפות פעילה.

מבנה: 7 מפגשים בני 6 שעות.