משפחות מובילות שינוי בגולן פועלים להעלאת המודעות לאנשים בעלי צרכים מיוחדים בקרב הקהילה ובעלי תפקידים, יצירת פעילויות פנאי, גיבוש ותמיכה למשפחות ולאחים של הילדים עם המוגבלות, הקמה של מסגרות לשעות הפנאי, לתעסוקה ולדיור – כולל לצעירים בעלי צרכים מיוחדים בגילאי 21+