kehser org
אנו פועלים עם ולמען משפחות לילדים עם מוגבלות, ליצירת חברה ישראלית פתוחה ושוויונית, המאפשרת לילדים ולמשפחות איכות חיים, בזכות ובכבוד, מתוך מקום של מעורבות ושל עוצמה
העשייה שלנו
קורסים והכשרה

פעילות קבוצתית לתמיכה והעצמה קבוצות שיתוף וצמיחה, סבים וסבתות, אחים ואחיות ובני משפחה נוספים

מרכז מידע ומצוי זכויות
כדי שנוכל לעזור לעוד משפחות מיוחדות
אנו זקוקים לתמיכה שלכם


התנדבות בקשר
contact us

אנחנו זמינים לקריאתכם בשעות הפעילות בטלפון 1-700-501-601